Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Articles de Federació de Cooperatives

Lloc web de publicació: Federació de Cooperatives
Autor/a: Dolors Ferre
Font de l'article: http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/nus-processos-socials-creatius-sccl

Activitat Principal 

Espectacles, Tallers, Formacions, Projectes En Educació, Gènere, Violències, Sostenibilitat, Economia Social, Solidària I Cooperativa

Lloc web de publicació: Federació de Cooperatives
Autor/a: Dolors Ferre
Font de l'article: http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/faula-sccl

Activitat Principal 

Llibreria Infantil I Juvenill Amb Espai D'escola Taller D'arts Plàstiques Narrativa I Espai De Trobada Familiar

Lloc web de publicació: Federació de Cooperatives
Autor/a: Dolors Ferre
Font de l'article: http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/raons-publiques-sccl

Activitat Principal 

Arquitectura. Processos Col·laboratius Entre Múltiples Agents Per A La Transformació De L'hàbitat Comú

Lloc web de publicació: Federació de Cooperatives
Autor/a: Dolors Ferre
Font de l'article: http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/entramat-sccl

Activitat Principal 

Arquitectura

Lloc web de publicació: Federació de Cooperatives
Autor/a: Dolors Ferre
Font de l'article: http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/terrassenca-sccl

CNAE 
8299