Memòria 2017 / GEDI

6 | Memòria 2017 www.gedi.org SERVEIS Infància i família Escoles bressol L’Escola Bressol és la modalitat formal que pro- mou el caràcter plenament educatiu del primer cicle d’Educació Infantil. Apostem i creiem en la funció socioeducativa de les Escoles Bressol, per- què afavoreixen l’equitat social, per l’intercanvi i aprenentatge constant que es dóna entre tota la comunitat educativa i per tota la riquesa d’expe- riències que es generen dins d’elles, quan aques- tes es miren amb l’estima, el respecte i la delica- desa que els infants requereixen. Els trets d’identitat que presenten les Escoles Bressol gestionades per Gedi vetllen per: Respecte pel desenvolupament de cada infant Convivència i sociabilitat Aprenentatge compartit família – escola Espais rics en aprenentatge Atenció a la diversitat Formació permanent dels professionals Serveis: Centre d’Educació Infantil i Familiar Andreu Castells (Sabadell), Centre d’Educació Infantil i Familiar Arraona (Sabadell) i Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Puiggener (Sa- badell) Espais familiars El paper principal dels Espais familiars és poten- ciar la figura de la família com a principal agent educador i socialitzador de l’infant, sobretot en els seus primers anys de vida, oferint suport i acompanyament en el procés de criança dels fills i filles, tot enfortint les relacions vinculars i el procés d’autonomia dels infants. Són, també, espais de contenció emocional que permeten la reflexió sobre els diferents estils educatius i de criança, tot compartint dubtes, angoixes, il•lu- sions i alegries, així com també les dificultats en els rols parentals. Aquest tipus de serveis contemplen l’heteroge- neïtat i la diversitat dels models educatius i de les formes de fer com a elements positius de creixe- ment i riquesa, ja que l’intercanvi i el respecte per la varietat potencia la identitat pròpia, la de la fa- mília, del grup i del territori. Ser veis: Espai Familiar El Racó (Canovelles), Es- pai Familiar Andreu Castells (Sabadell), Espai Familiar Arraona (Sabadell) i Espai Familiar Can Puiggener (Sabadell). - - - - - -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA1ODc=