Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Inserció i formació

La Irene i l'Ana, les educadores de Gedi que treballen al Centre Obert Los Naranjos de l'Hospitalet de Llobregat,  ens han fet arribar la...

Activitat: Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia.

Reconeixement acadèmic: 2 crèdits ECTS Grau Psicologia Universitat de...

Gedi i el programa Reutilitza de la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya porta a terme un programa en el que treballa per minimitzar al màxim el residu electrònic que generem, ja...

La Universitat de Barcelona (facultat de psicologia) i la Cooperativa d’iniciativa Social Gedi organitzem un curs  “Teràpia assistida amb cavalls...

El 12 de desembre  iniciem una formació “Cures i maneig del cavall”  dirigida a joves menors de 31 anys, on encara es possible inscriure’s.  ...