Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Inserció i formació

Des de fa 2 mesos GEDI gestiona un programa  en col·laboració amb el SOC anomenat  "Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la...