Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Promoció de l'ocupació i inserció laboral

El MObile JOurnalism (MOJO) va ser l'origen de la creació de Gedi Media. Des de fa sis anys són pioners en la utilització i aplicació de...

El programa de Mesures Actives d’Inserció MAIS que Gedi ha estat gestionant en diferents punts de Catalunya, ha aconseguit assolir tots els reptes...

L’Espai Social de Sabadell, va acollir als equips d’orientació i prospecció del programa MAIS per realitzat una formació en perspectiva de gènere...

Can Colomé dels Escarabats és una masia de 50 hectàrees situada al municipi de Sant Climent de Llobregat on Gedi ha instal·lat una part dels seus...

Gedi va organitzar una trobada de totes les tècniques del programa MAIS al Centre Cívic Lledoner de Granollers. Les orientadores i prospectores van...

La multiplicitats de canals comunicatius que tenen a l’abast actualment les persones joves, amb codis específics per a cada canal -i molts d’ells...