Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Guia per a l'elaboració del Pla d'Empresa de la cooperativa

10 abril 2018
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya contribueix a la creació d’eines de suport per a l’emprenedoria cooperativa amb la col·lecció de guies, «Fem una cooperativa», per a l’elaboració del pla d’empresa d’una cooperativa de treball a qualsevol sector d’activitat.
Es tracta d'una col.lecció que conté una guia general i sis guies diferentes, específicament adaptades per a l’emprenedoria cooperativa per sectors: periodisme, TIC, restauració, enginyeria, comerç electrònic i audiovisual.


Fruit de l’experiència acumulada acompanyant la creació de cooperatives, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és conscient de la importància que els impulsors de projectes d’emprenedoria col·lectiva elaborin un pla d’empresa específic. Definir els objectius, els recursos i les accions que cal emprendre permetrà a les futures persones sòcies establir les fortaleses i debilitats del projecte cooperatiu i, sobretot, trobar les eines necessàries per a fer-hi front.

La Guia per a l’elaboració del pla d’empresa d’una cooperativa de treball serà de gran utilitat per a tots els grups de persones emprenedores que ja han decidit crear una cooperativa de treball i es troben en el pas
immediatament posterior de planificar com funcionarà l’empresa. La Guia per a l’elaboració del pla d’empresa d’una cooperativa de treball contribueix a la creació d’empreses cooperatives sòlides i resistents, que facin gran el cooperativisme.

Temàtiques Cooperatives, Creació
Any 2018

Autor: 
Olga Ruiz