Informadora EBASP Zona Nord

C/ Lledoner, 6 08401 GRANOLLERS
938466072


Punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Granollers. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/es socials, treballadors/es socials i informadors/es).