CEIF ANDREU CASTELLS

VIA ALEXANDRA, 62 08206 SABADELL
937460200


Escola Bressol on es respecta el desenvolupament de cada infant i els moment evoluciu amb un aprenentatges compartit entre família i escola. També inclouen Espais Familiars on es potencia la figura de la família com a principal agent educador i socialitzador