CEIF ARRAONA

CR LA PALMA, 81 08205 SABADELL
937276224
ceifarraona@gedi.org
http://ceifarraona.blogspot.com/

Escola Bressol on es respecta el desenvolupament de cada infant i els moment evoluciu amb un aprenentatges compartit entre família i escola. També inclouen Espais Familiars on es potencia la figura de la família com a principal agent educador i socialitzador