CENTRE D'ACOLLIMENT CAN MIRALPEIX

MONTCADA I REIXAC
canmiralpeix@gedi.org


Servei residencial d’acolliment, per atendre adolescents i joves, la tutela dels quals és assumida per la DGAIA. Al centre hi resideixen de forma transitòria aquells infants i adolescents amb una mesura de desemparament preventiu (mesures cautelars, art.110 llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència) resolta per l’òrgan competent, a l’espera de l’elaboració de l’estudi diagnòstic amb la proposta de protecció més adequada per a l’interès de l’infant o adolescent.