Informadora EBASP Zona Sud

C/ Tres Torres, 18-20, GRANOLLERS
93 879 50 44


Punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Granollers. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/es socials, treballadors/es socials i informadors/es).