Equip Tècnic de suport a Centres d'Acollida

Montcada i Reixac
guillem.et@gedi.org


Servei de primera acollida i atenció integral de menors d'edat estrangers no acompanyats dependents de la direcció general d'atenció a la infància.