REMS Espais social Verneda

c/ Treball, 213 08020 Barcelona
933051703
bcnlaverneda@espaisfcatalunyalapedrera.org
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/barcelona-la-verneda

El programa REMS té com objectiu la millora de la qualitat de vida i el benestar emocional de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, …) ictus, o dèficits de memòria propis de l’envelliment. Es fonamenta en teràpies no farmacològiques amb l’objectiu de mantenir l’autonomia i les capacitats físiques i cognitives el màxim temps possible, oferint informació i suport a les famílies cuidadores.