SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA I ATENCIÓ INTEGRAL CAN YODA

Badalona
pisos.badalona@gedi.org


Servei de primera acollida i atenció integral de menors d'edat estrangers no acompanyats dependents de la direcció general d'atenció a la infància.