MARMI Sant Andreu de la Barca

Carrer Carretera de Barcelona, 1. Sant Andreu de la Barca
936 35 64 07


Programa de mesures actives d'inserció, subvencionades pel SOC a través del Fons Social Europeu, que permeten incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.