MARMI Granollers

Carrer Lledoner, 6, 08401 Granollers, Barcelona
938 40 60 69


Programa de mesures actives d'inserció, subvencionades pel SOC a través del Fons Social Europeu, que permeten incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.