Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Cerquem 1 infermer/a per per treballar a l'Equip Tècnic dels centres de protecció de menors que gestiona la cooperativa

Cerquem 1 persona DUI/Grau en infermeria per treballar a l'Equip Tècnic dels centres de protecció de menors que gestiona la cooperativa GEDI Gestió i Disseny, SCCL.

Les seves funcions principals són:

1. En relació amb els joves:
- Realitzar una entrevista-exploració mèdic-sanitària complerta i sistemàtica i registrar-la per escrit.
- Oferir observacions i recomanacions sanitàries o proporcionar atenció si precisa i d’acord a les competències professionals.
- Derivació del cas vers un estudi especialitzat si és necessari.
- Traspassar informació sanitària a la família, si s’escau.
2. En relació amb la família de referència.

- Recollir la informació sanitària establint contacte amb la família i atendre les seves demandes
d'informació.

3. En relació amb l’equip tècnic.
- Aportar a l’exploració interdisciplinària la informació sanitària i de l’estat de salut del jove.
- Participar en l’elaboració d’una visió global de la situació del jove i de la seva família.
- Participar en l’exploració de la família extensa del jove com a possible família acollidora.
- Valorar, conjuntament amb la resta de l’equip, les capacitats parentals de la família i la seva recuperabilitat.
- Participar activament en la definició de les estratègies d’intervenció per recuperar les funcions parentals i en la formulació de la proposta de mesura de protecció i del pla de millora.
- Participar en l’elaboració i signatura de la síntesis avaluativa i altres informes, aportant la valoració des de la seva disciplina.

4. En relació al centre.
- Assessorar al personal educatiu en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat en l’atenció al jove
- Assumir la línia educativa del centre i participar en l’elaboració, la implementació i la revisió del projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.
- Treballar per a la bona gestió de la informació i per la millora de l’organització del centre.

5. En relació amb l’entorn.
- Conèixer la xarxa de recursos de l’àmbit sanitari.
- Coordinació amb altres professionals de l’àmbit de la salut (CAP, centres salut mental, centre hospitalari) que hagin intervingut, intervenen i/o que faran el seguiment sanitari.
- Treballar en xarxa amb altres professionals del territori per garantir una intervenció global.
- Fer derivació del cas i/o demanda als serveis sanitaris bàsics i/o especialitzats.
6. Sobre formació i recerca.

- Participar i intervenir en activitats de formació continuada.
- Transmetre a la resta de l’equip els continguts i coneixements adquirits en la formació continuada.
- Participar i representar a l’equip tècnic en comissions de caràcter tècnic.
- Participar de manera activa en les sessions de supervisió i anàlisi institucional.

Oferim:

30h setmanals i salari brut mensual 1.687€. Incorporació immediata

Prioritzarem els CV de persones candidates que disposin de certificat de discapacitat.

Categoria: 
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf doc docx odt.
Per conèixer la nostra política de protecció de dades, clica aquí