Vés al contingut
Titulació mínima
Grau en educació social
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI situats al Vallès Occidental, Alt Penedès i l’Anoia .

Els centres  atenen adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a les comarques esmentades o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades