Vés al contingut

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.  

  

Sou: 526,85 euros/bruts/mensual *12 pagues  

Hores: 10’75h (7h física + 3h creativa + 0,75h gestió).  

Horari: Dilluns, dimecres de 10 a 13h i divendres de 10 a 13h i de 15 a 16h + 0,5h gestió + 0,25h reunió 

Conveni establiments sanitaris. 

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat. 

 

Funcions:  

Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada 
 
Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai. 
 
Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar 
 
Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades