Vés al contingut

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.   

Condicions: 

Sou: 1033.43€ euros/bruts/mensual *12 pagues   

Hores: 18.75h (17h intervenció + 1.5h gestió + 0,25h reunió).   

Horari:  

Dilluns, dimecres  de 9:45h a 13h i de 14:45h a 17h  

Dimarts i Dijous 14:45h a 17h  

Dijous 10h a 13h 

 

Conveni establiments sanitaris.  

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.  

 

Funcions:   

  • Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada. 

  • Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai.  

  • Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar.  

  • Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades