Vés al contingut
Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
Conveni Acció Social

Busquem personal de prospecció: programes d'inserció laboral

Ubicació dels projectes: Barcelona

Funcions del lloc de feina: 

      1. Aportar coneixement sobre l’entorn productiu 

      2.Generar xarxa  amb  les  entitats  socials del  territori, presentar el programa a agents i entitats susceptibles de               derivació i/o coordinació. 

  1. Detectar oportunitats i necessitats del mercat de treball 

  1. Detectar els perfils professionals més demandats 

  1. Assessorar i donar suport als participants en els processos d’intermediació i inserció laboral 

  1. Acompanyar en el coneixement de la xarxa empresarial del territori 

  1. Dissenyar i dinamitzar sessions grupals en relació al coneixement de l’entorn productiu, la xarxa empresarial, la intermediació, etc. 

  1. Suport en l’adaptació de candidatures per als llocs de feina 

  1. Seguiment i actualització de les candidatures 

  1. Contactar i fidelitzar empreses del territori per tal de captar possibles llocs de treball  

  1. Donar a conèixer el programa a la xarxa empresarial i als serveis del territori

 

Sou brut mensual segons conveni acció social 

Jornada laboral: mitja jornada (3 dies setmanals)

Durada de la contractació: Previsió d'inici desembre 2023 i finalització desembre 2024

Requisits

- Titulació universitària: psicologia, psicopedagogia. Es valoraran altres titulacions (ciències empresarials, etc.) si poden aportar coneixement en l'àmbit de la inserció laboral. 

- Es valorarà experiència en projectes d'inserció laboral i el coneixement i vinculació amb el territori

- Domini de les TIC

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades