Vés al contingut
Titulació mínima
Grau Universitari
Sou brut anual
25.100€ bruts anuals

Personal tècnic prospecció laboral Servei Local Ocupació.

Funcions:

-Intermediació laboral, actualització XALOC i borsa empreses del territori.

-Pla difusió del Servei XXSS i comunicació

-Dinamització empresarial (organització jornades empreses)

-Sensibilització empresarial i detecció de necessitats.

-Suport en la gestió de subvencions i programes.

-Assessorament en emprenedoria

-Etc.

Incorporació: immediata.

Durada de la contractació: 3 anys

Municipi: La Roca del Vallès

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades