Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

PSICÒLEG - ZONA BARCELONA

S’ofereix vacant de Psicòleg a centre d’atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu.

Per funcions:

- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d’activitats de memòria, reminiscència i d'altres.
_ coordinació amb equip multidisciplinar animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants,..).

 _ convocatòries de reunions i formacions.

- Dinamització i participació en reunions de famílies o d’altres activitats especials.
_ Elaboració d'informes d'evolució.
_ Confecció de pla d'atenció individualitzada a usuaris.
_ Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei.
_ sessions individuals terapeutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència.

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivada de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o de l'envelliment.

Requisits

Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades.
Formació en Atenció Centrada en la Persona.

Conveni Acció Social

Salari 1918,65 €/ Bruts/mensual.  Jornada completa  37,5h setmanals.

Contracte Obra o servei.

Horari matins i tardes

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf doc docx odt.
Per conèixer la nostra política de protecció de dades, clica aquí