Vés al contingut
Titulació mínima
Grau/Diplomatura Educació Social
Sou brut anual
Segons Conveni Acció Social

Es tracta d’una intervenció socioeducativa adreçada als progenitors, tutors o 
guardadors amb infants de 0-3 anys, que mitjançant activitats de suport i de formació, 
vetlla per un adequat desenvolupament integral dels infants i per la permanència amb 
la seva família.

Funcions:

- Suport a la criança i educació dels infants en situació de risc
- Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de
desprotecció.
- Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals
- Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la
vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis
- Millorar les estratègies i competències dels adults per l’acompanyament en la
cura dels infants.

Requisitis: 

- Titulació: Educació social, treball social, pedagogia o Educació Infantil

- Experiència: 2 anys en projectes o serveis similars 

Horaris i jornada

Jornada de 24'5 setmanals

Horari: Matins de dimarts a dijous de 9:30 a 13 i divendres de 9:30 a 12/ Tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 18:30

INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

 

 

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades