Vés al contingut
Titulació mínima
Grau Educació social
Sou brut anual
26.500€

Busquem  professional per treballar al programa Ocell de Foc (Nucli Barcelonès Nord), amb seu a Badalona, formant part de l’Equip tècnic de gestió, dinamització i coordinació del programa.

Sou: 26.500€ bruts /any.

Durada: Dos anys.

Requisits:

 • Experiència en el treball de dinamització de col·lectius de joves.
 • Experiència en l’atenció a col·lectius amb problemàtica de salut mental.
 • Experiència en programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió.

Es valorarà:

 • La vinculació amb el món del cooperativisme i l’economia social i solidària.
 • La gestió de projectes socials, des del seu disseny, execució i justificació tècnica i econòmica.
 • La participació en projectes de dinamització comunitària i construcció de xarxes.

Descripció:

El programa Ocell de foc és un projecte d’atenció a joves —especialment les persones joves que tenen una problemàtica de salut mental—, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per aconseguir-ho i assolir la inserció laboral en l'empresa ordinària o la recuperació de l'itinerari formatiu.

Les funcions a desenvolupar per part de l’equip tècnic, són:

 • Contribuir a superar l'estigma de la salut mental entre la població en general i, especialment, entre els i les joves.
 • Portar a terme accions específiques per promoure la millora de la qualitat de vida dels i les joves amb malalties i trastorns de salut mentals, dirigides a aquests i a les seves famílies.
 • Prestar atenció global i integrada als i les joves a través de l'equip tècnic, de les entitats sentinella i de les entitats satèl·lit.
 • Orientar i informar pel que fa a la relació del consum de drogues amb la salut mental, i a l'impacte que hi tenen.
 • Procurar desenvolupar competències transversals en els i les joves, incloent-hi habilitats socioemocionals i de desenvolupament socioprofessional.
 • Promoure la creació de grups de joves conscients, actius i generadors de propostes col·lectives relacionades amb l'objecte de les subvencions.
 • Fomentar el retorn a l'educació, afavorir i facilitar la transició al món laboral i millorar l'ocupabilitat dels i les joves.
 • Específicament, millorar l'ocupabilitat dels i les joves amb malalties i trastorns mentals i contribuir a la seva inserció laboral en empreses del mercat ordinari.
 • Captar i vincular empreses mentores a través de les quals es puguin canalitzar les primeres experiències laborals.
 • Donar suport als i les joves perquè adquireixin i millorin la capacitat de cura i d'autocura col·lectiva i comunitària.
 • Fomentar la participació dels i les joves en la vida comunitària a través d'activitats culturals, esportives o socials, entre altres tipus.
 • Promoure l'empoderament dels i les joves: incentivar la reflexió per tal que els i les joves adquireixin coneixements, valors i capacitats i s'impliquin en la definició i l'impuls de transformacions socials orientades a revertir la seva situació.
 • Fomentar i acompanyar iniciatives col·lectives de joves relacionades amb l'objecte de les subvencions i donar-los suport.
 • Fomentar la creació de cooperatives juvenils de serveis i acompanyar-la.
 • Donar suport als i les joves en l'autogestió de les relacions personals, amb la família i l'entorn proper, en el procés d'assolir una vida independent.
 • Fomentar la participació social dels i les joves en els àmbits de la formació, l'ocupació, el lleure, l'associatiu, el polític, entre d'altres.
Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades