Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Tècnic/a d’ Ocupació i Formador/a Hort-Permacultura (Joves MENA)

Aquesta figura tècnica assessora, orienta, informa i acompanya a la persona jove participant cap a la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu.

Funcions:

-Dissenyar i executar  Itineraris Personals d’Acompanyament a la Inserció, amb avaluació dels resultats.

-Aportar els recursos i pautes necessàries de cara que el i la jove pugui assolir els objectius laborals i/o formatius dissenyats en el seu Pla de Treball.

-Disseny i implementació d’accions d’orientació laboral.

-Coneixedora del model ISFOL de treball per competències.

-Coordinació  amb les entitats socials i empreses del territori (Baix Llobregat).

-Coordinació amb els equips educatius referents de les persones joves i altres agents implicats.

-Coneixements tècnics mínims sobre la gestió d'horts i principis de la Permacultura. 

Titulacions: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Ed. Social o titulacions de tercer cicle/ màsters relacionats amb l'àmbit d'ocupació i intervenció laboral.

Conveni: Acció Social (salari segons conveni).

Jornada Laboral: Completa.

Prioritzarem els/les candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat

 

 

 

 

 

Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf doc docx odt.
Per conèixer la nostra política de protecció de dades, clica aquí