Vés al contingut
Titulació mínima
Grau treball Social
Sou brut anual
26.364

Busquem Treballadora Social per Equip tècnic de Centre d’Acolliment, adreçat als adolescents residents. La persona seleccionada s'incorporarà a l'equip tècnic, format pedagoga, psicòloga i infermera.

Requisits:

- Diplomatura o grau en Treball Social, amb una experiència mínima de 3 anys en atenció directa a adolescents.

Sou brut anual: 26.364€ bruts/any

Funcions:

Funcions en relació amb l'infant i l'adolescent:

- Explorar la situació social i familiar que envolta l'infant o adolescent objecte de l'estudi a través de l'entrevista amb les famílies, o directament amb l'adolescent, en cas de no tenir referents familiars.

- Recollir informació sobre l'infant o adolescent procedent dels serveis socials bàsics, EAIA, o d'altres serveis que hagin pogut intervenir.

Funcions en relació amb la família de referència:

- Explorar la situació familiar, antecedents i motiu d'ingrés.

- Recollir les dades personals i familiars. Elaborar el genograma.

- Conèixer l'especificitat de cada família i els seus trets culturals.

- Identificar els factors de risc i les potencialitats de millora de la família .

- Elaborar un diagnòstic social i familiar.

- Fer propostes específiques encaminades a millorar la situació familiar.

- Informar, orientar i assessorar, a les famílies per a una millor utilització dels recursos de la comunitat.

Funcions en relació amb l'equip tècnic interdisciplinari:

- Aportar a l'exploració interdisciplinària la informació relativa a l'àmbit social.

- Proposar pautes d'intervenció sociofamiliar mitjançant una visió global de la situació del menor i la seva família.

- Participar activament en la formulació de la proposta de mesura de protecció i del pla de millora en coordinació amb la resta de l'equip tècnic

Funcions en relació al centre

- Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.

- Participar en l'elaboració i/o la revisió periòdica dels protocols propis del centre.

- Fer propostes a la direcció per millorar l'atenció dels menors en el centre.

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades