Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Missió

Gedi és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d'iniciativa social. Dins d'aquest marc, la seva missió és la següent: 

  • Associar professionals amb vocació de millora social que col·laborin i participin de l’empresa i dotar-los d’un lloc de treball de qualitat.
     
  • Ser referent de qualitat en la gestió de projectes empresarials, especialment dels serveis a les persones.
     
  • Esdevenir una alternativa empresarial basada en el treball en xarxa, el capital-treball com a valor alternatiu al capital-diner; i els valors transparència, democràcia, i sostenibilitat