Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Cooperació Internacional

Projectes, serveis i iniciatives socials i empresarials constituïdes al Marroc, amb la finalitat de promocionar el cooperativisme d’iniciativa social i els serveis d’atenció a les persones.

 

Especialitats

 • Atenció a menors tutelats i/o extutelats.
 • Atenció a dones en situació de vulnerabilitat.
 • Promoció i cohesió social.
 • Promoció del Cooperativisme d'iniciativa social

 

Serveis

 • EAM – Equip d’atenció al Menor –Tanger
 • Escola Esportiva de Tanger
 • Dispositiu residencial DAR ASSALAM– Tanger
 • Creació de la Cooperativa SERVICOOP - Tanger
 • Promoció d’una cooperativa d’Agents Turístics a Moulay Bousselam
 • Tutorització de projectes cooperatius, promoció de les relacions comercials intercooperatives entre Catalunya i el Marroc.
 • AID Association Initiatives de Développement  - Tanger

 

Clients i col·laboradors

Clients

 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD
 • Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya (AccIO)
 • Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID
 • Departament d’acció Social i Ciutadania
 • Secretaria d’infància i adolescència – Secretaria d’immigració
 • Fundació La Caixa

Col·laboradors

 • Ministeri de Desenvolupament Social de la Família i Solidaritat
 • Ministeri de Joventut i Esports
 • Entraide Nacional
 • Ministeri d’Educació Nacional
 • ODCO – Oficina de Desenvolupament del Cooperativisme al Marroc
 • Associació de Lluita contra la Sida del Marroc
 • Association AIDE & Secours