Vés al contingut

El Programa MAIS és un programa d’orientació laboral que promou la inserció laboral i social de les persones. Els objectius generals del programa són la millora de competències, habilitats i aptituds de cada persona participant per tal de millorar la seva ocupabilitat.

El programa es desenvolupa a través d’una atenció integral, individualitzada i de qualitat que permet adaptar-se a la realitat de cada persona participant.

Durant aquesta edició 2022-2023, el programa es desenvolupa en 2 territoris: Sant Vicenç de Castellet i Sant Celoni. 

A QUI VA DIRIGIT

Seran susceptibles de participar a la convocatòria de l’any 2022 les persones que compleixin els següents requisits: 

 1. Persones perceptores de l’RGC.  
 2. Persones en risc o en situació d’exclusió social, acreditada mitjançant el certificat corresponent, dels col·lectius següents:  
 1. Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys en situació de risc o exclusió social.  
 2. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.  
 3. Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.  
 4. Persones internes de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos.  
 5. Persones perceptores de l’ingrés mínim vital (IMV).  
 1. Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania o a l’ingrés mínim vital, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.  

COM ACCEDIR AL PROGRAMA

Les persones participants al Programa MAIS poden venir derivades de:

 • Oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 • Serveis socials especialitzats.  
 • Serveis socials bàsics.  
 • La borsa pròpia de l’entitat. 

REQUISITS

Els destinataris/àries han d’estar inscrits en les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació o com a demandants de millora de feina en la data que iniciïn el programa. 

D’acord amb els diferents perfils de persones destinatàries que poden participar, l’acreditació serà la següent: 

 1. Persones destinatàries de l’RGC.  
 2. Persones perceptores de l’ingrés mínim vital (IMV).  
 3. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social, joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors, persones internes de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos.   
 4. Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys en situació de risc o exclusió social i persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania o a l’ingrés mínim vital, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.  

QUÈ OFERIM?

Els equips del MAIS estan composats per 2 professionals que treballen per la promoció de la inserció sociolaboral de les persones. 

 • Tècnic/a d’orientacióA través de sessions individuals i/o grupals, la tècnica orientadora acompanya a la persona participant en la identificació i millora de les competències per a la seva ocupabilitat. Alhora, es realitza un suport durant tot el procés d’incorporació al mercat laboral per tal que la persona pugui resoldre tots els dubtes i dificultats que es donin durant el procés.   

 

 • Tècnic/a de prospecció: La figura de prospecció aporta al programa una mirada més àmplia sobre el mercat laboral. La seva tasca, centrada en el coneixement del territori i el contacte amb empreses (ja sigui per a possibles contractacions o la gestió de pràctiques laborals), facilita la connexió entre persones en recerca de feina i empreses. Alhora, el personal de prospecció intermèdia durant tot el procés de selecció i contractació facilitant que tant la persona com l’empresa puguin garantir els seus drets i deures laborals. 

Els continguts del programa es poden desglossar en els següents mòduls:

 • 0.1 Context Laboral 
 • 0.2 Identificació de competències de base i transversals 
 • 1.1 Motivació i interessos 
 • 1.2 Mercat de treball i ocupacions 
 • 2.1 Canals de Recerca de feina 
 • 2.2 Eines de recerca de feina 
 • 2.3 Procés de selecció 
 • 2.4 Autoocupació 
 • 3.1 Formació en competències transversals 
 • 3.2 Formació en noves tecnologies 
 • 3.3 Programació, suport i seguiment a les pràctiques professionals 
 • 4.1 Seguiment a la inserció 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA

Aquest programa té una durada de 6 mesos, amb inici el 02 de novembre del 2022 i finalització el 30 d’abril del 2023.

QUI FINANÇA EL PROGRAMA?

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons social europeu . Les accions són sense cost per a les persones participants i les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat.

Dades de contacte

tel
+34680860333