Projectes

Serveis dirigits a infants i joves dels quals la DGAIA té assumida la tutela i delega la seva guarda al centre (CRAE, centres d’acolliment, pisos, tallers d’inserció, serveis d’emancipació...), amb la finalitat d'atendre  les seves necessitats d’atenció educativa i assistencial.

Promovem la millora de la convivència ciutadana mitjançant serveis adreçats a les persones, les comunitats i els diferents col·lectius, 

Projectes, serveis i iniciatives socials i empresarials constituïdes al Marroc, amb la finalitat de promocionar el cooperativisme d’iniciativa social i els serveis d’atenció a les persones.

 

Cooperativa mixta de treball i consum dedicada a la compra, producció i distribució de productes frescos, al detall i per encàrrec que distribueix a les cuines i serveis propis de les cooperatives de la Xarxa i a particulars associats en centres de treball. Neix l’any 2007 i està formada per 13 socis i treballadors.

Gedi Cooperativa d’Iniciativa Social gestiona el Taller d’Inserció Laboral del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) Els Castanyers, de Palau de Plegamans, dirigit a joves interns entre els 16 i 18 anys.

Projectes i serveis adreçats a l’atenció social i educativa dels infants i/o joves i les seves famílies en el territori: escoles bressol, centres oberts, espais familiars, ludoteques, casals infantils, espais d’acollida...

 

Ocupació i Inserció

Projectes i serveis que promouen la inserció social, laboral i formativa de col·lectius amb especials dificultats (empreses d’inserció, unitats d’escolarització compartida, serveis de promoció de l’ocupació, alfabetització de persones nouvingudes,...)

Formació

Projectes que tenen per objectiu dotar de competències tècniques i professionals vinculades al desenvolupament d’una ocupació determinada.

Serveis

Unitat d'Escolarització Compartida La Clau a la comarca del Bages. Manresa

Servei Local d’Ocupació de La Roca del Vallès. Servei que municipal gestionat per la cooperativa. Es gestiona la borsa de treball, la coordinació de programes i projectes d’inserció d’aquest municipi i la

Programes d’inserció laboral per a destinataris de la renda mínima d’inserció dels municipis de Granollers i La Roca del Vallès

Taller d’inserció laboral al Centre Castanyers . Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Gedi Formació. Formació continua per a professionals del camp social i educatiu

Institut Eqüestre.  Formació i professionalització d’oficis relacionats amb el sector eqüestre

 

Clients i col·laboradors

Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Granollers, Ajuntament de La Roca del Vallès, Departament d’Empresa i Ocupació de La Generalitat de Catalunya. Fons Social Europeu. CDR Escola d’Equitació.