Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL - Avís legal

Accedir al portal de la cooperativa i a la informació que conté, implica acceptar les condicions contemplades en aquest avís.

 

Dades d'identificació

GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL, CIF F59128041

Domicili social: Carrer Llull 27 2-9 de Barcelona (CP 08005)

Inscripció en el Registre de Cooperatives: 4577

Telèfon: 933009694

Fax: 933099895

Compte de correu de contacte: empresarial@gedi.org

 

Vigència

La informació continguda en aquestes pàgines es merament orientativa, no vinculant, i té vigència des de la darrera actualització.

 

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut d’aquesta web es propietat de la cooperativa, qualsevol ús no autoritzat pot comportar responsabilitats econòmiques, civils i penals, per infracció de les normes reguladores de la propietat industrial o intel·lectual.

 

Responsabilitats

La cooperativa refusa qualsevol responsabilitat que es derivi del mal ús de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat de previ avís. Tampoc es fa responsable de qualsevol informació no elaborada directament per l'empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços.

La cooperativa no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades per mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

 

Política de privacitat i de protecció de dades

Qui comunica dades personals a la cooperativa, a través del formulari de contacte, o per qualsevol altre canal, es responsabilitza de la seva vigència i veracitat, i accepta que les mateixes siguin incorporades als fitxers de la cooperativa.

Gedi compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar que les mateixes puguin ser objecte de pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat. En aquest sentit la cooperativa s’obliga a:

a) guardar secret sobre les mateixes

b) emprar-les només amb la finalitat per a la qual han estat comunicades

c) tractar-les i protegir-les d’acord amb la normativa vigent.

d) no cedir-les a tercers sense autorització.

La persona titular de les dades podrà exercir, en qualsevol moment, els drets legals d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició, prèvia sol·licitud adreçada al domicili social de la cooperativa o al compte de correu electrònic de contacte.