Vés al contingut
Acollida

Gestionem serveis d’atenció integral a la infància i l’adolescència, amb una atenció especial a la població vulnerable. L'objectiu és la protecció i la prevenció de les situacions de risc dels joves i l’impuls d’actuacions que promoguin el seu benestar, la qualitat de vida i la garantia dels seus drets. Alhora, es promou la integració social dins la comunitat amb les màximes garanties i/o el seu retorn amb la família d'origen amb el màxim de garanties.

Atenem a més de 150 joves en els diversos serveis arreu del territori català i comptem amb una plantilla de 150 professionals provinents de l’àmbit de la psicologia, treball social, educació social, psicopedagogia, entre d’altres.

L’àmbit d’acollida d’infants i joves és un dels pilars i àrees de coneixement més grans de la cooperativa. 

Alguns dels serveis que gestionem són: 

  • Centre Residencial d’Acció Educativa: servei d’acolliment residencial d’estada limitada per a infants, adolescents i joves. És una mesura de protecció destinada a aquells que no poden estar temporalment amb la seva família.
  • Centres d’acolliment: d’estada limitada i amb l’objectiu de diagnosticar la situació dels infants i joves atesos i llurs famílies per elaborar una mesura de proposta quan aquest que ha de ser separat del seu nucli familiar.
  • PIL: Serveis de residència vinculats a programes d’inserció sociolaboral destinats a joves de 16 a 21 anys per a facilitar la seva autonomia i finalitzar el procés d’integració social.
  • Servei de Primera Acollida i Atenció Integral: proporciona l’atenció integral als joves migrats sols que arriben al territori, garantint la cobertura de les necessitats bàsiques per aconseguir la seva integració social.

ARTICLES RELACIONATS