Vés al contingut

Acreditacions

SOC. Servei d'Ocupació de Catalunya
Entitat col·laboradora d’inserció sociolaboral des del 1992
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família
Entitat d’iniciativa social núm. E02397, inscrita al Registre d’entitats i Serveis Socials des de 1995

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Inscrita en el Registro de ONG desde 18 septiembre de 2007

Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.
Empresa d’inserció laboral núm. 103, inscrita al Registre d’Empreses d’Inserció de Catalunya des de 2021
AECID
Inscrita com a ONGD al Registre de l’Agència Catalana de Cooperació des del 2007
AENOR
Sistema de Gestió de Qualitat acreditat per Aenor (ISO 9001) des del 2004

Adscripcions

Adscripcions a entitats i xarxes

ECAS. Entitats Catalanes d'Acció Social
Federació de Cooperatives de Catalunya
XES. Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya.
FEDAIA. Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
FIARE
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
Coop57, SCCL

Projectes intercooperatius