Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Atenció psicoterapèutica

Són serveis especialitzats en l’orientació i atenció psicoterapèutica de persones, famílies i parelles que presenten dificultats emocionals i/o relacionals que afecten el seu benestar.

Comptem amb diversos serveis adreçats a oferir atenció psicoterapèutica i/o acompanyament psicològic a famílies en situació de vulnerabilitat social i suport psicològic en centres de protecció de menors. També oferim assessorament, supervisió i formació d’equips socioeducatius.