Vés al contingut

Cerquem professionals de l'àmbit educatiu per incorporar el curs vinent al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

 

 • Acompanyar en les tasques escolars i suport a l'estudi (tècniques i hàbits d'estudi) per estudiants de primària i/o secundària.

 • Preparar i dinamitzar activitats per desenvolupar i reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

 • Fer seguiment i avaluació dels infants i adolescents mitjançant l'ús de registres i reunions d'equip..

 

Contracte de 7 a 14 hores setmanals en horari de tarda.

 

Incorporació: 16 de setembre

 

Territoris: Barcelona, Badalona, Girona i Manresa

Titulació mínima
Psicologia, Psicopedagogia
Sou brut anual
24.600€

Acompanyament laboral persones en risc d'exclusió social.

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Acompanyament en disseny i execució del pla individual d'inserció.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa (expedients, assistències, seguiments, etc).

-Gestió de l'aplicatiu GIA

-Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Requisits:

 • Experiència: Mínim 1 any en processos d'orientació i inserció laboral
 • Títol de grau: Psicologia

Condicions i horari:

Conveni Acció Social

Contracte indefinit (durada de la convocatòria fins el 30 d'abril 2025)

Incorporació immediata

 

Titulació mínima
Grau Educació Social
Sou brut anual
26.004€

 

Cerquem educadors/es socials per a cobrir suplències i incorporar-se als equips del centre d'Acolliment Can Miralpeix .

El centre atenem adolescents de 12 a 18 anys, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana principalment 

Busquem educadors i educadores socials que visquin al Barcelonés o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Imprescindible que disposin de carnet de conduir .

Titulació mínima
Grau Educació social
Sou brut anual
26.004€

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI i PIL situat al Alt Penedès .

Els centres atenen adolescents de 12 a 18 anys, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a l'Alt Penedès o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Imprescindible que disposin de carnet de conduir .

Titulació mínima
Grau educació social
Sou brut anual
26.004€

Necessitem cobrir una vacant en torn rotatiu setmanes alternes de matins i tardes al CRAE situat a Sant Fost de Campsentelles, el centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys.

Prioritzarem aquelles persones candidates que tinguin el grau en educació social,  que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat.

Que disposin de carnet de conduir. 

Titulació mínima
Diplomatura/grau Infermeria
Sou brut anual
27.122,76€/bruts/anuals.

Estem cercant un/a infermer/a a mitja jornada, per atendre i dur a terme el seguiment dels joves residents al nostre centre d'acolliment, així com la gestió administrativa de la solicitud de targetes sanitàries, derivacions a CAP o especialistes, redacció informes, etc.

Seguiment pautes mediques, gestió i tramitació de targetes sanitàries, atenció bàsica menors atesos, redacció informes medics

Titulació mínima
Grau Educació Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a nou CRAE vertical que obriem a Solsona .

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca del Solsonès o comarques conlindants, imprescindible que tinguin el grau en educació social i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de l'àmbit educatiu
Sou brut anual
15.000€

Busquem 1 persona llicenciada/graduada en pedagogia/psicologia/educació social/treball social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu per a la realització del servei d'activitats de dinamització personal i tallers de la memòria adreçats a persones grans i/o que ho necessitin, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Requisits: experiència en aquest camp i un mínim de 2 anys en el servei de tallers de la memòria.

Tasques a desenvolupar:

 • Esdevenir el referent del servei
 • Atenció directa a les persones participants
 • Preparació de les sessions
 • Documentar la intervenció del servei
 • Coordinació periòdica amb el/la referent de serveis socials bàsics.
 • Coordinació interna amb els professionals de serveis socials.
 • Valoració del projecte mitjançant el sistema d’avaluació
 • Realització d’enquestes de satisfacció de les persones usuàries del projecte.
 • Elaboració de la memòria anual del projecte.

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i dijous de 16 a 18h (17h d’atenció directa i 4h de preparació de classes, coordinació i gestió). Jornada setmanal de 21h. 

Incorporació immediata.

Prioritzarem candidates que disposin del certificat de discapacitat. 

 

Titulació mínima
Grau Fisioteàpia / C.Formatiu Activitats Fisicoesportives
Sou brut anual
1290.14€ euros/bruts/mensual *12 pagues

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.   

Funcions:   

 • Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada. 

 • Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai.  

 • Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar.  

 • Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

 

Horari: (Dilluns, dimecres i divendres de 9:45h a13:45h i de 13h a 18h + 0,25h reunió)  (Dimarts i dijous 10a11h +0,25 reunió)  (Dijous 14:30h a 18h + 0,25 reunió)

22.75h (20h intervenció + 1,5h gestió + 0,75h reunió)

 

Conveni establiments sanitaris.  

Titulació mínima
Diplomatura o Grau Treball Social
Sou brut anual
29.400€

Busquem 1 Treballadora Social per substituir un permís de maternitat, per Equip tècnic del servei de suport psicològic del CREI Castanyers, adreçat als adolescents residents al CREI. La persona seleccionada s'incorporarà a l'equip tècnic, format per 2 psicòlogues i 1 treballadora social.

Requisits:

- Diplomatura o grau en Treball Social, amb una experiència mínima de 3 anys en atenció directa a adolescents. L'experiència s'acreditarà mitjançant certificació dels diferents llocs de treball anteriors.

- S'haurà d'acreditar que es disposa del nivell C de català.

- Incorporació immediata

Sou brut anual: 29.400€ bruts/any

Funcions:

Funcions en relació amb l'infant i l'adolescent:

- Explorar la situació social i familiar que envolta l'infant o adolescent objecte de l'estudi a través de l'entrevista amb les famílies, o directament amb l'adolescent, en cas de no tenir referents familiars.

- Recollir informació sobre l'infant o adolescent procedent dels serveis socials bàsics, EAIA, o d'altres serveis que hagin pogut intervenir.

Funcions en relació amb la família de referència:

- Explorar la situació familiar, antecedents i motiu d'ingrés.

- Recollir les dades personals i familiars. Elaborar el genograma.

- Conèixer l'especificitat de cada família i els seus trets culturals.

- Identificar els factors de risc i les potencialitats de millora de la família .

- Elaborar un diagnòstic social i familiar.

- Fer propostes específiques encaminades a millorar la situació familiar.

- Informar, orientar i assessorar, a les famílies per a una millor utilització dels recursos de la comunitat.

Funcions en relació amb l'equip tècnic interdisciplinari:

- Aportar a l'exploració interdisciplinària la informació relativa a l'àmbit social.

- Proposar pautes d'intervenció sociofamiliar mitjançant una visió global de la situació del menor i la seva família.

- Participar activament en la formulació de la proposta de mesura de protecció i del pla de millora en coordinació amb la resta de l'equip tècnicFuncions en relació al centre

- Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.

- Participar en l'elaboració i/o la revisió periòdica dels protocols propis del centre.

- Fer propostes a la direcció per millorar l'atenció dels menors en el centre.

Es prioritzarà que les persones candidates disposin de certificat de discapacitat.

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina