Vés al contingut
Titulació mínima
Carnet Manipulació Aliments
Sou brut anual
S/C

Estem buscant un cuiner/a, per donar servei d'àpats en centre acollida menors a Montcada. Necessitem cobrir una suplència per malaltia de la persona que gestiona la cuina actualment. 

Oferim contracte a jornada complerta, de dilluns a divendres i en horari de matins.

S'han de realitzar aproximadament unes 35 racions diàries per dinar i unes 35 racions  per sopar. També haurà de deixar preparats els àpats pel cap de setmana.

Incorporació immediata. 

Titulació mínima
grau fisioteràpia / cicle formatiu activitats fisicoesportives
Sou brut anual
4570,56€ * 12 pagues

OFERTA FISIOTERAPEUTA ESPAI SOCIAL Sta. COLOMA DE GRAMENET

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.   

Condicions: 

Sou: 380,88€ euros/bruts/mensual *12 pagues   

Hores: 6,75h (6h intervenció + 0,5h gestió + 0,25h reunió).   

Horari: dimarts i dijous de 15:45 a 18h i dimecres de 16 a 18h + 0,25h reunió 

 

Conveni establiments sanitaris.  

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.  

 

Funcions:   

  • Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada. 

  • Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai.  

  • Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar.  

  • Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

Funcions

Treballant en equip i coordinat amb el responsable d'àrea, s’haurà d’encarregar de l’administració de sistemes, servidors, plataforma M365 i desenvolupament d’aplicacions i solucions a mida en aquesta, equips informàtics (maquinari i perifèrics), programari, sistemes operatius, comunicació, i mes en concret:

- Realització d’adquisicions i control d'inventari

- Muntatge i manteniment (maquinari, perifèrics, etc.)

- Instal·lació, actualització i manteniment de programari i llicències

- Gestió de la seguretat i sistemes de backup de servidors, plataformes i aplicacions

- Gestió d'altes, baixes i control d'usuaris i protocols de seguretat de servidors, plataforma M365 i aplicacions

- Introducció i formació inicial a usuaris en la plataforma M365

- Creació i manteniment de llocs, llistes, biblioteques i fluxos de treball en SharePoint Online; així com d'aplicacions a mida Sharepoint / Power Apps, per a l'òptima gestió interna dels diferents serveis i projectes de la cooperativa

- Gestió dels sistemes de comunicació (xarxes, telefonia mòbil, fixa i internet, Wifi, etc.)

- Documentació de desenvolupaments, processos i procediments tècnics

- Registre, resolució d'incidències i gestió de peticions d’usuaris amb un alt grau de satisfacció en forma i termini (atenció remota o presencial si és necessari).

- Escalat d'incidències i seguiment amb proveïdors externs.

- Atenció presencial als centres de treball.

 

Titulació mínima

Grau superior en administració de sistemes informàtics i xarxes o similar

 

Altres formacions valorables

Certificacions M365 / Sharepoint, desenvolupament d'aplicacions (Power Apps, Sharepoint, SPFx, React)

 

Requeriments  

Coneixements i experiència mínima d’almenys 2 anys en muntatge, reparació de maquinari, comunicacions, administració plataforma M365 / Sharepoint, desenvolupament d'aplicacions amb Sharepoint Online i Power Apps

 

Requeriments addicionals valorables

Coneixements i experiència en desenvolupament Power Platform (especialment Power Apps, Power Automat i Power BI), SPFX, ReactJS + Hooks.

Idioma Anglès

 

Competències

Treball en equip, capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, capacitat d'aprenentatge, flexibilitat, proactivitat, organització i planificació, fiabilitat tècnica i personal, comunicació interpersonal, vocació de servei.

 

Condicions

  • Contracte a jornada completa
  • Salari entre 24.000 i 30.000 € brut/anual, en funció de coneixements, experiència aportada i acreditada
  • Teletreball híbrid; treball des de casa i en la nostra oficina a Barcelona, a convenir

 

 

S'ofereix vacant de Psicòleg/oga a centre d'atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu.

Per funcions:
- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d'activitats de memòria, reminiscència i d'altres.
- Coordinació amb equip multidisciplinar (coordinador, animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants en pràctiques...).
- Convocatòries de reunions i formacions.
- Dinamització i participació en reunions de famílies o d'altres activitats especials.
- Elaboració d'informes d'evolució sota petició.
- Confecció de pla d'atenció individualitzada amb els participants.
- Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei.
-Sessions individuals terapèutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència, sota petició dels participants.

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o del propi envelliment.

Requisits

Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades.
Formació en Atenció Centrada en la Persona.

Conveni Acció Social

Salari 896,85€/ Bruts/mensual * 12 pagues. Jornada parcial aproximada de 18-20h setmanals (sou a calcular en funció de les hores definitives).

Horari: Matins i tardes, en funció dels grups i creixement de l'espai, matins de 9:30 a 12h, tardes a valorar (hores de cognitiva, hores de creativa i hores de gestió).

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau treball Social
Sou brut anual
26.364

Busquem Treballadora Social per Equip tècnic de Centre d’Acolliment, adreçat als adolescents residents. La persona seleccionada s'incorporarà a l'equip tècnic, format pedagoga, psicòloga i infermera. Imprescinidible disposar vehicle propi per arribar al centre.

Requisits:

- Diplomatura o grau en Treball Social, amb una experiència mínima de 3 anys en atenció directa a adolescents.

Sou brut anual: 26.364€ bruts/any

Funcions:

Funcions en relació amb l'infant i l'adolescent:

- Explorar la situació social i familiar que envolta l'infant o adolescent objecte de l'estudi a través de l'entrevista amb les famílies, o directament amb l'adolescent, en cas de no tenir referents familiars.

- Recollir informació sobre l'infant o adolescent procedent dels serveis socials bàsics, EAIA, o d'altres serveis que hagin pogut intervenir.

Funcions en relació amb la família de referència:

- Explorar la situació familiar, antecedents i motiu d'ingrés.

- Recollir les dades personals i familiars. Elaborar el genograma.

- Conèixer l'especificitat de cada família i els seus trets culturals.

- Identificar els factors de risc i les potencialitats de millora de la família .

- Elaborar un diagnòstic social i familiar.

- Fer propostes específiques encaminades a millorar la situació familiar.

- Informar, orientar i assessorar, a les famílies per a una millor utilització dels recursos de la comunitat.

Funcions en relació amb l'equip tècnic interdisciplinari:

- Aportar a l'exploració interdisciplinària la informació relativa a l'àmbit social.

- Proposar pautes d'intervenció sociofamiliar mitjançant una visió global de la situació del menor i la seva família.

- Participar activament en la formulació de la proposta de mesura de protecció i del pla de millora en coordinació amb la resta de l'equip tècnic

Funcions en relació al centre

- Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.

- Participar en l'elaboració i/o la revisió periòdica dels protocols propis del centre.

- Fer propostes a la direcció per millorar l'atenció dels menors en el centre.

Titulació mínima
Grau en educació social
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI situats al Vallès Occidental, Alt Penedès i l’Anoia .

Els centres  atenen adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a les comarques esmentades o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Cerquem professionals de l'àmbit educatiu per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

 

  • Acompanyament en les tasques escolars de primària i/o secundària.
  • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
  • Elaboració i dinamització d'activitats per reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

 

Contracte de 7 a 14 hores setmanals en horari de tarda.

 

Territoris: Badalona, Barcelona, Girona i Sabadell

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: NIVELL B

 

Titulació mínima
Graduat Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a Òdena

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Anoia i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de Psicologia

Busquem un/a psicòleg per a l'Espai d'Acompanyament Emocional del Servei Juvenil Badiu Jove de la ciutat de Badalona. 

Aquest Espai s'adreça al col·lectiu juvenil de la ciutat, on la principal funció és fer un acompanyament individual i grupal als i les joves que ho requereixin, atenent les seves necessitats, informant, acompanyant i derivant als recursos que es considerin més adients.

Requisits:

- Titulació en psicologia

- Experiència mínima de 3 anys en acompanyaments psicològics i/o teràpies

- Experiència en dinamitzacions grupals i col·lectiu jove 

- Domini del català parlat i escrit

Condicions;

- Jornada i horari: dimarts de 16 a 20 + 2h de gestió interna flexibles 

- Incorporació 27/02/24

- Sou i conveni:299.42€ bruts mensuals, conveni de Lleure.

Es valorarà candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina