Vés al contingut

Cerquem professionals de l'àmbit de l'educació per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb adolescents. Funcions:

 • Acompanyament en les tasques escolars de secundària.
 • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
 • Elaboració i gestió d'activitats de gestió emocional, mindfulness, promoció creativitat
 •  

Territoris: Reus

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: Monitors/es Lleure NIVELL B.

Contracte de 14 hores setmanals en horari de tarda.

Titulació mínima
Llicenciatura
Sou brut anual
26.500€

Busquem  professional per treballar al programa Ocell de Foc (Nucli Barcelonès Nord), amb seu a Badalona, formant part de l’Equip tècnic de gestió, dinamització i coordinació del programa.

Sou: 26.500€ bruts /any.

Durada: Dos anys.

Requisits:

 • Experiència en el treball de dinamització de col·lectius de joves.
 • Experiència en l’atenció a col·lectius amb problemàtica de salut mental.
 • Experiència en programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió.

Es valorarà:

 • La vinculació amb el món del cooperativisme i l’economia social i solidària.
 • La gestió de projectes socials, des del seu disseny, execució i justificació tècnica i econòmica.
 • La participació en projectes de dinamització comunitària i construcció de xarxes.

Descripció:

El programa Ocell de foc és un projecte d’atenció a joves —especialment les persones joves que tenen una problemàtica de salut mental—, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per aconseguir-ho i assolir la inserció laboral en l'empresa ordinària o la recuperació de l'itinerari formatiu.

Les funcions a desenvolupar per part de l’equip tècnic, són:

 • Contribuir a superar l'estigma de la salut mental entre la població en general i, especialment, entre els i les joves.
 • Portar a terme accions específiques per promoure la millora de la qualitat de vida dels i les joves amb malalties i trastorns de salut mentals, dirigides a aquests i a les seves famílies.
 • Prestar atenció global i integrada als i les joves a través de l'equip tècnic, de les entitats sentinella i de les entitats satèl·lit.
 • Orientar i informar pel que fa a la relació del consum de drogues amb la salut mental, i a l'impacte que hi tenen.
 • Procurar desenvolupar competències transversals en els i les joves, incloent-hi habilitats socioemocionals i de desenvolupament socioprofessional.
 • Promoure la creació de grups de joves conscients, actius i generadors de propostes col·lectives relacionades amb l'objecte de les subvencions.
 • Fomentar el retorn a l'educació, afavorir i facilitar la transició al món laboral i millorar l'ocupabilitat dels i les joves.
 • Específicament, millorar l'ocupabilitat dels i les joves amb malalties i trastorns mentals i contribuir a la seva inserció laboral en empreses del mercat ordinari.
 • Captar i vincular empreses mentores a través de les quals es puguin canalitzar les primeres experiències laborals.
 • Donar suport als i les joves perquè adquireixin i millorin la capacitat de cura i d'autocura col·lectiva i comunitària.
 • Fomentar la participació dels i les joves en la vida comunitària a través d'activitats culturals, esportives o socials, entre altres tipus.
 • Promoure l'empoderament dels i les joves: incentivar la reflexió per tal que els i les joves adquireixin coneixements, valors i capacitats i s'impliquin en la definició i l'impuls de transformacions socials orientades a revertir la seva situació.
 • Fomentar i acompanyar iniciatives col·lectives de joves relacionades amb l'objecte de les subvencions i donar-los suport.
 • Fomentar la creació de cooperatives juvenils de serveis i acompanyar-la.
 • Donar suport als i les joves en l'autogestió de les relacions personals, amb la família i l'entorn proper, en el procés d'assolir una vida independent.
 • Fomentar la participació social dels i les joves en els àmbits de la formació, l'ocupació, el lleure, l'associatiu, el polític, entre d'altres.

Monitor/a amb experiència en activitats de lleure i oci per gent gran (línia de musicoteràpia, coral, o d'altres...) en l'àmbit de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat o demències en fases inicials. 

 

Funcions: 

Es coordina amb psicòleg, supervisor del centre, fisioterapeuta, animadors socioculturals i estudiants de pràctiques. Reunions d’equip interprofessionals. 

Disseny i posterior intervenció d’activitats de lleure i oci (en línia de Musicoteràpia, coral, cinefòrum, reminiscència musical o tallers diversos en funció de la formació complementària que tingui el candidat...). 

Perfil usuari atès: Persones grans amb dependència Lleu o (principalment DTA, o demències en fases inicials). 

Horari: dilluns d'11 a 13, dimarts d'11 a 12 i de 15 a 17h, dimecres de 10 a 12h, dijous de 12 a 13h i de 16 a 18h i divendres d'11 a 13h + 1,75h de gestió

 

Hores totals : 13’75h setmanals 

12h d’intervenció grupal (10h creativa + 2h cognitiva) + 1,75 hores setmanals per altres gestions pròpies de la tasca. 

Salari segons conveni de lleure: 527,09€ bruts mensuals* 12 pagues.

Imprescindible: residència a la zona de treball. 

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat. 

 

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.  

  

Sou: 526,85 euros/bruts/mensual *12 pagues  

Hores: 10’75h (7h física + 3h creativa + 0,75h gestió).  

Horari: Dilluns, dimecres de 10 a 13h i divendres de 10 a 13h i de 15 a 16h + 0,5h gestió + 0,25h reunió 

Conveni establiments sanitaris. 

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat. 

 

Funcions:  

Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada 
 
Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai. 
 
Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar 
 
Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

Titulació mínima
Grau/Diplomatura Educació Social
Sou brut anual
Segons Conveni Acció Social

Es tracta d’una intervenció socioeducativa adreçada als progenitors, tutors o 
guardadors amb infants de 0-3 anys, que mitjançant activitats de suport i de formació, 
vetlla per un adequat desenvolupament integral dels infants i per la permanència amb 
la seva família.

Funcions:

- Suport a la criança i educació dels infants en situació de risc
- Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de
desprotecció.
- Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals
- Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la
vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis
- Millorar les estratègies i competències dels adults per l’acompanyament en la
cura dels infants.

Requisitis: 

- Titulació: Educació social, treball social, pedagogia o Educació Infantil

- Experiència: 2 anys en projectes o serveis similars 

Horaris i jornada

Jornada de 24'5 setmanals

Horari: Matins de dimarts a dijous de 9:30 a 13 i divendres de 9:30 a 12/ Tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 18:30

INCORPORACIÓ IMMEDIATA 

 

 

Cerquem professionals de l'àmbit de l'educació per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

 • Acompanyament en les tasques escolars de primària i/o secundària.
 • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
 • Elaboració i gestió d'activitats de gestió emocional, mindfulness, promoció creativitat
 •  

Territoris: Barcelona i Sabadell

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: Monitors/es Lleure NIVELL B.

Contracte de 7 hores setmanals en horari de tarda.

Titulació mínima
Educadors socials
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a l'Alt Penedès.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Alt Penedès i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Educadors socials
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències al Centre d'Acolliment situat a Montcada i Reixac.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca del Vallès Occidental o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina