Vés al contingut
Titulació mínima
grau en fisioteràpia

OFERTA FISIOTERAPEUTA ESPAI SOCIAL MANRESA 

Fisioterapeuta per dinamització de grups de gent gran per fer intervenció d'activitat física adaptada, perfils de persones amb demència lleu o moderada. Possible intervenció individual a demanda. Coordinació amb equip multidisciplinar per dissenyar plans d'atenció individual i informes d'evolució en la salut.   

Condicions: 

Sou: 832,30€ euros/bruts/mensual *12 pagues   

Hores: 14,75h (11h intervenció + 2H fisio activa + 1,5h gestió + 0,25h reunió).   

Horari: Dilluns de 9 a 13h, dimecres de 10 a 13:30h, dimarts i dijous de 10h a 12h i divendres de 10 a 13h+ 0,25h reunió 

 

Conveni establiments sanitaris.  

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.  

 

Funcions:   

 • Dinamitzar sessions grupals amb persones amb demència lleu o moderada. 

 • Preparació de planificacions d'activitats. Control del material de l'espai.  

 • Participació en la reunió mensual i coordinació amb l'equip multidisciplinar.  

 • Treballar en la construcció del PAI i realització d'entrevistes d'acollida als participants en l'àmbit de la fisioteràpia. 

 

CANDIDATURES: 

Judit Trench Rincón 

judit.trench@gedi.org 

648.468.145 

Titulació mínima
prioritàriament, Treball Social, Educació social, coordinacions d’organitzacions del tercer sector, psicòlegs en l’àmbit organitzacional, periodisme....
Sou brut anual
25.810€

OFERTA COORDINADOR/A ESPAI SOCIAL (comarca Barcelona) 

 

Cerquem professional per coordinar espai social, entitat que gestiona programes adreçats a gent gran i a infants i adolescents.  

 

Condicions: 

 • Contractació jornada complerta (37,5h/setmana).  

 • Conveni Acció Social 

 • Sou: 2150,80€ * 12 pagues.  

 • Categoria: Diplomat/ada / Llicenciat/ada 

 • Titulacions requerides: prioritàriament, Treball Social, Educació social, coordinacions d’organitzacions del tercer sector, psicòlegs en l’àmbit organitzacional, periodisme.... 

 • Horari: Matí i Tarda 

 • Zona: Barcelonès. Es valorarà certificat de discapacitat i residència/proximitat al territori. 

 

Funcions: 

 • Difusió, captació, fidelització d’agents derivadors als programes de Fundació i coordinació amb agents socials. Presentació dels programes en mitjans de forma puntual.  

 • Supervisió del bon funcionament dels Programes i activitats que es realitzen a l'Espai/ -Programació i logística de l'espai (ús de sales...). 

 • Gestió dels equips professionals dels diferents programes que es duen a terme. 

 • Gestió del voluntariat (entrevistes i acompanyament). 

 • Acollida a famílies i informació usuaris/àries (inscripcions, cobraments, altes, baixes /aplicatius informàtics).  

Requisits: 

 • Titulacions requerides: Treball Social, Educació social, coordinacions d’organitzacions del tercer sector, periodisme, psicòlegs en l’àmbit organitzacional. 

 • Zona: Barcelonès, es valorarà residència/proximitat al territori.  

 

Candidatures i més informació: 

Judit Trench 

judit.trench@gedi.org 

648.468.145 

Titulació mínima
Educador/a social, ó Integrado/a social
Sou brut anual
19.188€ bruts any/30 hores setmanals.

Busquem educador/a social per reforçar el Servei de dinamització juvenil i treball en medi obert.

30 hores setmanals de dimarts a dissabte, en horari intensiu de tardes. 

Calendari inicial: setembre a desembre de 2023

Es valorarà:

- experiència de treball amb joves i serveis comunitaris,

- capacitat per crear vincle amb els joves. 

- capacitat de treball en medi obert.

Les entrevistes es faran de forma presencial a Barcelona (a la seu social de GEDI), entre el 20 i 30 d'agost.

Cerquem professional per assessorament psicopedagògic a 3 escoles bressols de Sabadell.

 

Requisits:

 • Llicenciatura o màster en Psicopedagogia
 • Es valorarà titulació vinculada a la petita infància (0-3 anys)
 • Es valorarà experiència en l’àmbit d’assessorament psicopedagògic en escola bressol

 

Funcions:

 • Detecció precoç dels infants amb dificultats en el seu procés de desenvolupament. 
 • Atenció i seguiment dels infants amb Necessitats Educatives Especifiques. 
 • Acompanyament a les famílies en el període de criança dels seus fills i filles. 
 • Suport i assessorament de l’equip educatiu del centre.

 

Condicions:

 • Suplència amb incorporació a partir de l’01/09/2023 fins finalitzar suplència per baixa (març 2024 aprox.)
 • Jornada: 26h (DL de 8,45 a 14 i 15 a 17,15; DJ de 8,45 a 14 i 15 a 17,15; DV de 8,45 a 14 i 15 a 17,15 + 3,30h gestió)
 • Salari brut mensual: 1.492,12€ (12 pagues)
   

Prioritzarem aquelles persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Cerquem professionals de l'àmbit educatiu per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

 

 • Acompanyament en les tasques escolars de primària i/o secundària.
 • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
 • Elaboració i dinamització d'activitats per reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

 

Contracte de 7 a 14 hores setmanals en horari de tarda.

 

Territoris: Badalona, Barcelona i Girona

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: NIVELL B.

Incorporació: setembre

Titulació mínima
GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
Sou brut anual
SEGONS CONVENI

Busquem un educador/a social per cobrir torns de matins i tardes (setmanes rotatives) al CRAE Llars de Campsentelles a Sant Fost de Campsentelles, per incorporar-se al mes de juliol en una plaça fixe. 

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys. 

Imprescincible disposar de carnet de conduir. 

 

 

Titulació mínima
Graduat Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a Òdena

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Anoia i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de Psicologia

Busquem un/a psicòleg per a l'Espai d'Acompanyament Emocional del Servei Juvenil Badiu Jove de la ciutat de Badalona. 

Aquest Espai s'adreça al col·lectiu juvenil de la ciutat, on la principal funció és fer un acompanyament individual i grupal als i les joves que ho requereixin, atenent les seves necessitats, informant, acompanyant i derivant als recursos que es considerin més adients.

Requisits:

- Titulació en psicologia

- Experiència mínima de 3 anys en acompanyaments psicològics i/o teràpies

- Experiència en dinamitzacions grupals i col·lectiu jove 

- Domini del català parlat i escrit

Condicions;

- Jornada i horari: 6h setmanals en horari de tarda (4h d'atenció directa i 2 hores de gestió interna).

- Incorporació immediata.

- Sou i conveni: 273,20€ bruts mensuals, conveni de Lleure.

Es valorarà candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Titulació mínima
Grau Educació social
Sou brut anual
26.500€

Busquem  professional per treballar al programa Ocell de Foc (Nucli Barcelonès Nord), amb seu a Badalona, formant part de l’Equip tècnic de gestió, dinamització i coordinació del programa.

Sou: 26.500€ bruts /any.

Durada: Dos anys.

Requisits:

 • Experiència en el treball de dinamització de col·lectius de joves.
 • Experiència en l’atenció a col·lectius amb problemàtica de salut mental.
 • Experiència en programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió.

Es valorarà:

 • La vinculació amb el món del cooperativisme i l’economia social i solidària.
 • La gestió de projectes socials, des del seu disseny, execució i justificació tècnica i econòmica.
 • La participació en projectes de dinamització comunitària i construcció de xarxes.

Descripció:

El programa Ocell de foc és un projecte d’atenció a joves —especialment les persones joves que tenen una problemàtica de salut mental—, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per aconseguir-ho i assolir la inserció laboral en l'empresa ordinària o la recuperació de l'itinerari formatiu.

Les funcions a desenvolupar per part de l’equip tècnic, són:

 • Contribuir a superar l'estigma de la salut mental entre la població en general i, especialment, entre els i les joves.
 • Portar a terme accions específiques per promoure la millora de la qualitat de vida dels i les joves amb malalties i trastorns de salut mentals, dirigides a aquests i a les seves famílies.
 • Prestar atenció global i integrada als i les joves a través de l'equip tècnic, de les entitats sentinella i de les entitats satèl·lit.
 • Orientar i informar pel que fa a la relació del consum de drogues amb la salut mental, i a l'impacte que hi tenen.
 • Procurar desenvolupar competències transversals en els i les joves, incloent-hi habilitats socioemocionals i de desenvolupament socioprofessional.
 • Promoure la creació de grups de joves conscients, actius i generadors de propostes col·lectives relacionades amb l'objecte de les subvencions.
 • Fomentar el retorn a l'educació, afavorir i facilitar la transició al món laboral i millorar l'ocupabilitat dels i les joves.
 • Específicament, millorar l'ocupabilitat dels i les joves amb malalties i trastorns mentals i contribuir a la seva inserció laboral en empreses del mercat ordinari.
 • Captar i vincular empreses mentores a través de les quals es puguin canalitzar les primeres experiències laborals.
 • Donar suport als i les joves perquè adquireixin i millorin la capacitat de cura i d'autocura col·lectiva i comunitària.
 • Fomentar la participació dels i les joves en la vida comunitària a través d'activitats culturals, esportives o socials, entre altres tipus.
 • Promoure l'empoderament dels i les joves: incentivar la reflexió per tal que els i les joves adquireixin coneixements, valors i capacitats i s'impliquin en la definició i l'impuls de transformacions socials orientades a revertir la seva situació.
 • Fomentar i acompanyar iniciatives col·lectives de joves relacionades amb l'objecte de les subvencions i donar-los suport.
 • Fomentar la creació de cooperatives juvenils de serveis i acompanyar-la.
 • Donar suport als i les joves en l'autogestió de les relacions personals, amb la família i l'entorn proper, en el procés d'assolir una vida independent.
 • Fomentar la participació social dels i les joves en els àmbits de la formació, l'ocupació, el lleure, l'associatiu, el polític, entre d'altres.
Titulació mínima
Educadors socials
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a l'Alt Penedès.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Alt Penedès i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina