Vés al contingut
20/01/2015

El 21 de gener es commemora el dia europeu de la mediació. Gedi gestiona, entre d’altres, el Servei de mediació de Mataró, un dels serveis de mediació ciutadana municipals amb més trajectòria a tota Catalunya i avui ho volem celebrar.

El desembre de 2002 neix a Mataró el Servei de Mediació Ciutadana amb l’objectiu d’oferir un nou servei a la ciutadania en matèria de resolució de conflictes. Durant la primera etapa d’existència, el servei va centrar la seva actuació en els barris de Rocafonda-El Palau, emmarcat en el Pla integral que en aquest territori es desenvolupava.

Han passat 12 anys des d’aleshores, més d’una dècada, que ens permeten parlar d’una d’un servei consolidat en la ciutat de Mataró. Actualment, el Servei de Mediació Ciutadana compta amb un equip multidisciplinar de 6 mediadors i es troba situat a l’Avinguda President Lluís Companys, 21.

La mediació és una eina senzilla i eficaç que ens ajuda a superar malentesos i situacions de conflicte mitjançant la recerca de diferents alternatives. És gratuït, confidencial, voluntari i participatiu fent possible que les persones, amb ajuda dels mediadors, arribin per si mateixes a acords satisfactoris i duradors.

Des de l’inici però, l’aposta feta des de l’Ajuntament era constituir un servei que anés més enllà de la gestió eficaç dels conflictes concrets, des d’una visió transformadora que afavorís el desenvolupament de la comunitat i la seva corresponsabilitat en la pressa de decisions de la ciutadania en allò que els afecta. El treball en l’espai públic, en les escoles, en comunitats de veïns, en relacions familiars, veïnals, etc. són algunes tipologies de casos objecte del servei.

I amb aquest esperit i amb el desig de donar resposta a les noves dificultats, des del març del 2012, el Servei de Mediació Ciutadana de Mataró ofereix també a totes les famílies amb dificultats per atendre el pagament de la hipoteca o el lloguer un servei d’assessorament sobre el deute hipotecari i la mediació o intermediació amb les entitats financeres o propietaris particulars. L’objectiu principal és oferir suport a les famílies per evitar els desnonaments derivats dels impagaments i la conseqüent pèrdua de l’habitatge.

L’any 2014 el Servei de mediació ha intervingut en un total de 680 casos dels quals 366 són relatius a qüestions relacionades amb l’habitatge. El nombre de beneficiaris directes durant aquest 2014 ha estat de 3.189 i la influència indirecta estimada de les intervencions realitzades ha estat de 7.392 persones.

Així mateix, ens congratulem, un any més, de l’adjudicació a Gedi per al 2015 de la gestió del Servei de Mediació de Premià de Mar per part de l’equip de professionals mediadors de Gedi. El 2014 el Servei de mediació ha intervingut en 49 casos amb un alt grau de satisfacció per part d’usuaris i professionals col·laboradors.

Amb aquest estímul, l’equip de professionals mediadors continuarem treballant en la cultura del diàleg i per la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania.

MÉS ARTICLES