Vés al contingut

L’Espai Social de Sabadell, va acollir als equips d’orientació i prospecció del programa MAIS per realitzat una formació en perspectiva de gènere que donava continuïtat a les formacions ja realitzades en altres edicions del programa.

La formació va servir per poder fer una anàlisi crítica de la realitat des de la perspectiva de gènere. En aquest sentit, a partir d’una dinàmica reflexiva, els equips van poder compartir la seva visió sobre l’impacte que això suposa en el desenvolupament de la tasca professional i els efectes que això té sobre les pròpies professionals i les persones participants al MAIS.

D’altra banda es van avaluar les propostes sorgides de la formació realitzada el 2021 ies va realitzar un anàlisi de cada una d’aquestes. En aquesta segona part de la formació, es van validar aquelles accions que ja s’estaven duent a terme des de la perspectiva de gènere com a forma de reconèixer la tasca realitzada pels equips i es van consensuar propostes de millora per aquelles accions que no s’estaven duent a terme.

Finalment, la formació tambéva servir per detectar necessitats i interessos dels equips amb l’objectiu de seguir planificant sessions de formació continua que millorin el desenvolupament del programa i l’aplicació de millores en relació a la perspectiva de gènere. En aquest sentit, es va realitzar una devolutiva amb tot el treballat fins el moment per tal que totes les professionals puguin disposar del resultat de la formació i accedir a documentació i materials d’interès per a la seva formació permanent.

MÉS ARTICLES