Vés al contingut
Gedi constitueix una nova Comissió d'Igualtat

En el marc del disseny del Pla d’Igualtat 2021-2024 de Gedi sccl, el divendres 26 de març de 2021 es va constituir formalment la nova Comissió d’Igualtat de Gedi, Gestió i Disseny, sccl, integrada per 7 persones. La composició de la Comissió és paritària tant en el número de persones sòcies i treballadores com en la representació de gènere. 

El Pla d'Igualtat és l’instrument que ens serveix per analitzar la situació de Gedi en relació a la igualtat de gènere, per tal d’identificar les oportunitats de millora i desplegar-les en accions concretes.  

 

En coherència amb els valors de la cooperativa, en un procés d'aquestes característiques apostem per la participació activa de membres de la cooperativa, pel que la comissió vetllarà per aquesta participació, reflexionant entorn d’aquelles qüestions destacables i importants, validant les aportacions necessàries en la fase d’elaboració del pla, i tenint un paper indispensable en el seu seguiment i avaluació.