Vés al contingut
èixt del programa d'inserció gestionat per Gedi

Recentment ha finalitzat amb èxit el Programa Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció que hem dut a terme des de Gedi.

Per aquest programa, com ja varem mencionar en l'article anterior, han passat 34 persones dels municipis de Granollers, La Roca del Vallès i Vilanova del Vallès.

Hem treballat amb aquestes persones durant 6 mesos

Es pretenia la inserció formativa, laboral o l'adquisició de competències per afrontar amb més èxit la recerca d'una ocupació.

Pel que fa l'assoliment dels objectius plantejats podem dir el següent:

 

8 Insercions laborals. De les quals 3 han estat en empreses de pràctiques:

14 persones han realitzat pràctiques en empresa, en els sectors sanitari, jardineria, neteja, administració, manteniment, hostaleria i monitoratge. El mitjà que ho ha permès han estat els convenis de col·laboració i fruit d'aquestes pràctiques hi ha hagut 3 insercions laborals.

28 persones de les 34 han realitzat formació per conèixer millor el mercat de treball, les seves motivacions, interessos, competències i altres aspectes de la recerca de feina. Hem simulat a més un projecte d'autoocupació.

 

 

El mèrit de tot plegat, es que la inserció amb aquest col·lectiu es de major dificultat i transcendència.

Un exemple ha estat una dona de 50 anys que no havia treballat mai, i que inicia ara el seu propi viatge cap al món laboral.

Hem trobat un sector que li interessa, on ha realitzat les pràctiques, està cercant una formació per tal d'obtenir un títol i ja està treballant esporàdicament a l'empresa de pràctiques, que te previst contractar-la a partir del setembre vinent.

I com aquest cas, els altres, ja que el col·lectiu presenta unes singularitats que expliquen que actualment cobrin la RMI.

 

Parlem de que gairebé la meitat tenen una estructura familiar monoparental, sense xarxa de suport social, i amb una manca de recursos econòmics que els situa al llindar de la pobresa.

Menys quantificable es que, de forma general, han pres consciència de la importància de formar-se. Molts d'ells tenen pendent matricular-se a escoles d'adults o centres de formació ocupacional per iniciar cara al curs vinent un itinerari formatiu acord amb un nou objectiu laboral.

 

L'expectativa es sol·licitar novament aquest programa, i altres programes als que puguem optar tant bon punt surtin convocatòries, així que estem a l'espera....però amb ganes de continuar treballant.