Vés al contingut

Des de la Cooperativa Gedi i en col·laboració amb l'Ajuntament de La Roca del Vallès, que cedeix les seves instal·lacions, s'està gestionant un programa per a les persones que cobren la RMI, (subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya a través del Fons Social Europeu)

Per aquest programa han passat ja uns 35 usuaris/es de la comarca. A aquestes persones se'ls fa un acompanyament durant 6 mesos que ha de millorar el seu grau d'ocupabilitat; o bé , fomentar la inserció mateixa en un lloc de treball

13 d'aquestes persones faran o estan fent ja pràctiques en empreses; I ja contem amb 3 empreses que han ofert feina a les persones en pràctiques. Altres contemplen la possibilitat de fer-ho quan hi hagi alguna vacant.

25 d'aquests usuaris/es estan realitzant formació en informàtica (processador de textos i full de càlcul) així com altra formació relacionada amb la recerca de feina.

Un terç dels participants han estat orientats a realitzar alguna formació amb certificat de professionalitat, estan inscrits en centres formatius, a l'expectativa de saber si seran seleccionats o no per a realitzar la formació relacionada amb el seu objectiu laboral.

Podem dir que comencen a conèixer els recursos formatius que els ofereix el seu entorn immediat, així com les vies per accedir-hi.

Aquest programa es un exemple que mostra com realitzant una intervenció a mig termini (6 mesos) podem millorar l' ocupabilitat de la persona. Al contrari , quan realitzem una atenció puntual estem perdent l'essencial, l'acompanyament a l'usuari/a en el seu proces d'inserció laboral.

A la imatge Alexandra realitzant les pràctiques com a auxiliar en un centre de salut mental, preparant cafè i esmorzar per a interns/es