Vés al contingut
Titulació mínima
Mestra d'educació infantil
Sou brut anual
28.241€

Busquem persones per cobrir la direcció d'una Escola Bressol de Sabadell

Titulacions: Diplomatura o Grau, preferentment Mestre/a d'Educació Infantil, Llicenciatura o Grau en l'àmbit de Ciències de l'Educació.

Funcions:

-Representació del centre en tots els àmbits i liderar la gestió del personal, la relació amb les famílies i l’organització de totes les accions emmarcades en els àmbits pedagògic, organitzatiu, de gestió, infraestructural, de seguretat i relacional:

- Donar suport a les aules en el 50% de la seva jornada laboral.

- Vetllar pel compliment del projecte educatiu de centre.

- Organitzar i fer el seguiment del personal adscrit al centre.

- Coordinar l’elaboració de la documentació marc del centre.

- Impulsar la participació de les famílies al centre.

- Dirigir l’administració del centre (preinscripció, matrícula, menjador...).

- Vetllar per la conservació del centre.

- Fer el seguiment dels procediments del sistema de gestió de qualitat.

 

Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

 

Oferim : Salari: 2.353,44€ bruts mensuals (12 pagues) i jornada sencera

Incorporació immediata 

Prioritzarem les candidades que disposin de certificat de discapacitat.

 

Titulació mínima
Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia
Sou brut anual
23.500€

 

Persona orientadora:

Territoris: Badalona i Granollers.

Titulacions: Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia.

Experiència: Mínim 1 any en processos d’inserció laboral.

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

 -Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc.

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió, control i seguiment indicadors del Projecte (aplicatiu Gia).

Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Salari segons conveni Acció Social.

Jornada sencera.

Titulació mínima
Cicle Formatiu Grau Superior
Sou brut anual
8.832€

Cerquem auxiliars administratius/ives (suport en la gestió d’un projecte d’inserció laboral)

Ubicació del projecte: Sant Celoni, Granollers, Barcelona i Manresa (Indicar territori a la candidatura)

Funcions del lloc de feina:

-Classificar, arxivar documentació dels expedients i digitalització.

-Supervisió, preparació i control de la documentació i dels requeriments propis del programa.

-Creació d’arxius de suport de la gestió del projecte.

-Gestió agenda i actualització d’aquesta. Atenció a trucades, consultes, derivacions, incidències..

-Organització i suport en la preparació de materials, dossiers i suports didàctics.

Sou brut mensual segons conveni

Jornada laboral i horari: dilluns a dijous de 9 a 13h i els divendres de 9h a 12:15h. (Mitja jornada)

Durada de la contractació: 1 any (previsió inici mitjans desembre)

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
24.000€

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa. Gestió de l'aplicatiu GALILEU.

-Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Requisits:

 • Experiència: Mínim 1 any en processos d'orientació i inserció laboral
 • Títol de grau: Psicologia (requisit obligatori)
 • Competències / coneixements: treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

 

Titulació mínima
Grau treball Social
Sou brut anual
26.364

Busquem Treballadora Social per Equip tècnic de Centre d’Acolliment, adreçat als adolescents residents. La persona seleccionada s'incorporarà a l'equip tècnic, format pedagoga, psicòloga i infermera.

Requisits:

- Diplomatura o grau en Treball Social, amb una experiència mínima de 3 anys en atenció directa a adolescents.

Sou brut anual: 26.364€ bruts/any

Funcions:

Funcions en relació amb l'infant i l'adolescent:

- Explorar la situació social i familiar que envolta l'infant o adolescent objecte de l'estudi a través de l'entrevista amb les famílies, o directament amb l'adolescent, en cas de no tenir referents familiars.

- Recollir informació sobre l'infant o adolescent procedent dels serveis socials bàsics, EAIA, o d'altres serveis que hagin pogut intervenir.

Funcions en relació amb la família de referència:

- Explorar la situació familiar, antecedents i motiu d'ingrés.

- Recollir les dades personals i familiars. Elaborar el genograma.

- Conèixer l'especificitat de cada família i els seus trets culturals.

- Identificar els factors de risc i les potencialitats de millora de la família .

- Elaborar un diagnòstic social i familiar.

- Fer propostes específiques encaminades a millorar la situació familiar.

- Informar, orientar i assessorar, a les famílies per a una millor utilització dels recursos de la comunitat.

Funcions en relació amb l'equip tècnic interdisciplinari:

- Aportar a l'exploració interdisciplinària la informació relativa a l'àmbit social.

- Proposar pautes d'intervenció sociofamiliar mitjançant una visió global de la situació del menor i la seva família.

- Participar activament en la formulació de la proposta de mesura de protecció i del pla de millora en coordinació amb la resta de l'equip tècnic

Funcions en relació al centre

- Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.

- Participar en l'elaboració i/o la revisió periòdica dels protocols propis del centre.

- Fer propostes a la direcció per millorar l'atenció dels menors en el centre.

Cerquem professionals de l’àmbit educatiu per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu i al Programa d’Ajudes per a Estudis OiP a Manresa.

Tasques PAE (14h en horari de tarda):

 • Acompanyament en les tasques escolars a infants i adolescents (primària i secundària)
 • Suport en l'estudi: tècniques i hàbits d'estudi
 • Elaboració i dinamització d'activitats per reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

Tasques Programa d’Ajudes (17,5h horari a concretar)

 • Mentoratge dels infants i adolescents beneficiaris de les ajudes.
 • Entrevistes de seguiment amb centres i famílies
 • Gestió econòmica de les ajudes.

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: NIVELL B.

Contracte de 31,5 hores setmanals.

 

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
Conveni Acció Social

Busquem personal de prospecció: programes d'inserció laboral

Ubicació dels projectes: Barcelona

Funcions del lloc de feina: 

      1. Aportar coneixement sobre l’entorn productiu 

      2.Generar xarxa  amb  les  entitats  socials del  territori, presentar el programa a agents i entitats susceptibles de               derivació i/o coordinació. 

 1. Detectar oportunitats i necessitats del mercat de treball 

 1. Detectar els perfils professionals més demandats 

 1. Assessorar i donar suport als participants en els processos d’intermediació i inserció laboral 

 1. Acompanyar en el coneixement de la xarxa empresarial del territori 

 1. Dissenyar i dinamitzar sessions grupals en relació al coneixement de l’entorn productiu, la xarxa empresarial, la intermediació, etc. 

 1. Suport en l’adaptació de candidatures per als llocs de feina 

 1. Seguiment i actualització de les candidatures 

 1. Contactar i fidelitzar empreses del territori per tal de captar possibles llocs de treball  

 1. Donar a conèixer el programa a la xarxa empresarial i als serveis del territori

 

Sou brut mensual segons conveni acció social 

Jornada laboral: mitja jornada (3 dies setmanals)

Durada de la contractació: Previsió d'inici desembre 2023 i finalització desembre 2024

Requisits

- Titulació universitària: psicologia, psicopedagogia. Es valoraran altres titulacions (ciències empresarials, etc.) si poden aportar coneixement en l'àmbit de la inserció laboral. 

- Es valorarà experiència en projectes d'inserció laboral i el coneixement i vinculació amb el territori

- Domini de les TIC

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
24.000€

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa. Gestió de l'aplicatiu GALILEU.

-Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Requisits:

 • Experiència: Mínim 1 any en processos d'orientació i inserció laboral
 • Títol de grau: Psicologia (requisit obligatori)
 • Competències / coneixements: treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.
Titulació mínima
Grau en educació social
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI situats al Vallès Occidental, Alt Penedès i l’Anoia .

Els centres  atenen adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a les comarques esmentades o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Cerquem professional per assessorament psicopedagògic a 3 escoles bressols de Sabadell.

 

Requisits:

 • Llicenciatura o màster en Psicopedagogia
 • Es valorarà titulació vinculada a la petita infància (0-3 anys)
 • Es valorarà experiència en l’àmbit d’assessorament psicopedagògic en escola bressol

 

Funcions:

 • Detecció precoç dels infants amb dificultats en el seu procés de desenvolupament. 
 • Atenció i seguiment dels infants amb Necessitats Educatives Especifiques. 
 • Acompanyament a les famílies en el període de criança dels seus fills i filles. 
 • Suport i assessorament de l’equip educatiu del centre.

 

Condicions:

 • Suplència amb incorporació a partir de l’01/09/2023 fins finalitzar suplència per baixa (març 2024 aprox.)
 • Jornada: 26h (DL de 8,45 a 14 i 15 a 17,15; DJ de 8,45 a 14 i 15 a 17,15; DV de 8,45 a 14 i 15 a 17,15 + 3,30h gestió)
 • Salari brut mensual: 1.492,12€ (12 pagues)
   

Prioritzarem aquelles persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina