Vés al contingut
Titulació mínima
Grau Educació social
Sou brut anual
26.004€

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI i PIL situat al Alt Penedès .

Els centres atenen adolescents de 12 a 18 anys, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a l'Alt Penedès o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Imprescindible que disposin de carnet de conduir .

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades