Vés al contingut
Titulació mínima
Grau de l'àmbit educatiu
Sou brut anual
15.000€

Busquem 1 persona llicenciada/graduada en pedagogia/psicologia/educació social/treball social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu per a la realització del servei d'activitats de dinamització personal i tallers de la memòria adreçats a persones grans i/o que ho necessitin, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Requisits: experiència en aquest camp i un mínim de 2 anys en el servei de tallers de la memòria.

Tasques a desenvolupar:

  • Esdevenir el referent del servei
  • Atenció directa a les persones participants
  • Preparació de les sessions
  • Documentar la intervenció del servei
  • Coordinació periòdica amb el/la referent de serveis socials bàsics.
  • Coordinació interna amb els professionals de serveis socials.
  • Valoració del projecte mitjançant el sistema d’avaluació
  • Realització d’enquestes de satisfacció de les persones usuàries del projecte.
  • Elaboració de la memòria anual del projecte.

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i dijous de 16 a 18h (17h d’atenció directa i 4h de preparació de classes, coordinació i gestió). Jornada setmanal de 21h. 

Incorporació immediata.

Prioritzarem candidates que disposin del certificat de discapacitat. 

 

Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.
(càpsules de recerca de feina en l'àmbit social, espais de recerca de feina i millora de competències, programes de millora de l'ocupabilitat, etc.)
Veieu els detalls sobre la Informació sobre protecció de dades